ഇരുണ്ട നിറം അകറ്റാൻ കിവി പഴം

കിവി പഴം നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ അത്ര വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മള്‍ക്ക് തീര്‍ത്തും അപരിചിതമായ ഒന്നല്ല അത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും കിവി പഴത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്തവര്‍ നമ്മള്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടാകില്ല. വലിപ്പത്തില്‍ ചെറുകാണെങ്കിലും കിവി പഴത്തില്‍ വൈറ്റമിന്‍ സി (100 ഗ്രാമിന് 154%), വിറ്റാമിന്‍ എ, വൈറ്റമിന്‍ ബി 6, കാത്സ്യം, […]