മലബന്ധം പമ്പ കടത്തും ഈ നാരങ്ങാ പ്രയോഗം

മല ബന്ധം പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് മല ബന്ധത്തിന് ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷങ്ങളുടെ കുറവ് വെള്ളത്തിന്റെ കുറവ് വ്യായാമ കുറവ് ചില മരുന്നുകൾ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് സ്ട്രെസ് തുടങ്ങിയ ഒരു പിടി കാരണങ്ങൾ ഇതിന് പുറകിൽ ഉണ്ട്,
രാവിലെ വയറ്റിൽ നിന്നും നല്ല ശോധനം എന്നത് ആരോഗ്യ കരം ആയ ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആണ് കുടൽ പ്രവർത്ഥനങ്ങൾ ശരിയായി നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന മല ബന്ധത്തിന് പരിഹാരം കാണാവുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയ പെടാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *