പ്രണയിക്കുന്ന ഓരോ പെണ്കുട്ടിയിയും ആണ്കുട്ടിയും ഇത് കണ്ടിരിക്കണം

ഒഴിഞ്ഞ ഇടമോ അല്ലേൽ ഒഴിഞ്ഞ വീടോ കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് സ്നേഹം അല്ല എന്ന് എന്നാണ് പെണ്കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക,
കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു ദിവസം ആയി ഫേസ്ബുക്കിൽ, പിന്നെ കുറച്ചു സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഈ അടുത്ത് ഒരു പെണ്കുട്ടി വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെണ്കുട്ടി ആണ്‌ അവൾക്ക് ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രണയം തകർന്നു എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ അച്ഛന് ഒരു ഗുരുതരം ആയ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചികിൽസിക്കാൻ ഒരുപാട് പണം വേണം ഒരുപാട് കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട് അത് ഒരു പ്രശ്നം ആയി അവൻ പറയുന്നു കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *