ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്രരൂപയാണ്? 15 വയസുള്ള എന്നോട് അയാൾ ചോദിച്ചു

ഡി ഫോർ ഡാൻസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ അരങ്ങേറി പിന്നെ മലയാളത്തിലെ നല്ല ശ്രദ്ധേയം ആയ സിനിമ ആയ ക്യൂനിൽ അഭിനയിച്ച പ്രിയ നടി സാനിയ ലൈവിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എല്ലാവരും കേൾക്കണം കാരണം വെറും പതിനഞ്ചു വയസ്സ്‌ മാത്രം ഉള്ള സാനിയ എന്ന നടിയുടെ സമൂഹത്തിലെ ചില വഷളൻ മാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചത് ഒരിക്കലും ഒരു പതിനഞ്ചു കാരിയോട് ചോദിക്കാൻ പാടുള്ള ചോദ്യം ആയിരുന്നില്ല,
പതിനഞ്ചു വയസ്സ്‌ എന്നല്ല ഏതൊരു പ്രായത്തിൽ ഉള്ള പെണ്കുട്ടി യോടും ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ സഹിക്കില്ല എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞു സാനിയ ലൈവിൽ പറയുന്നു വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *